Правила за ползване

››

Добавяне на стойност

››

Застъпническа кампания

››

Добре дошли!

С десетки пъти по-малка територия от тази на Индия и Китай, България има по-богати ресурси от лечебни растения от тях. Пропорционално на площта си, ги превъзхожда по количества годишен износ на билки. Страната ни е на първо място по износ на диворастящи билки в Европа и световен лидер за някои от тях. Това се дължи на благоприятните климатични и почвени условия и богатия фонд от местни видове.

Почти 90% от годишната ни реколта от билки, обаче се изнася в сурово състояние или просто изсушена, което носи твърде ниска печалба за събирачите и билкозаготвителите.

Ето защо финансовите и социалните ползи от богатството ни от лечебни растения са нищожни. Това трябва да се промени!

Цената на суровините от лечебни растения, приходите и печалбата от тях могат да се увеличат многократно като се развият инициативи за добавяне на стойност, чрез преработка и производство на продукти от тях тук, в България. Така ще се създадат възможности за поминък и развитие на местната и национална икономика.

Загрижеността на местните общности за опазването на диворастящите находища ще нарастне когато те получават ползите от тях. Това ще намали заплахите за естествените местообитания и ще подобри качеството на живот на хората.

На този сайт ще намерите информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти и бизнес инициативи и да подпомогнат развитието на цели райони.