Поминък с билки

Билковите ресурси на България са източник на поминък за голяма част от населението на страната. Според експерти, при правилно оползотворяване на лечебните растения, една трета от народа ни би могъл да се прехранва от това богатство!

Възможностите за извличане на икономически ползи от ресурсите от лечебни растения са разнообразни. Освен събирането на билкови суровини, извличането на лечебната сила на растенията чрез преработка и производството на крайни продукти със съдържание на билкови екстракти, България може да бъде и успешна дестинация за специализирани туристически и кулинарни услуги, свързани с  билките. Народните ни традиции и запазената българска природа са отлични предпоставки за развитие на билкови продукти и услуги, които да осигуряват поминък на местните общности и да създават интерес към България, като основна “билкова дестинация”.

Преработка на лечебни растения за добавяне на стойност

Преработката за добавяне на стойност към лечебните растения се дели условно на два вида – първична и дълбочинна. При първичната преработка билките се почистват и качествата им се запазват Прочетете повече

Лечебни растения като туристическа атракция

Лечебните растения се използват пряко като билки за производството на продукти, но могат да се ползват и „продадат” и непряко – като част от туристически пакет или индивидуална услуга.

Прочетете повече