Преработка на лечебни растения за добавяне на стойност

Преработката за добавяне на стойност към лечебните растения се дели условно на два вида – първична и дълбочинна. При първичната преработка билките се почистват и качествата им се запазват, като се изсушават или замразяват.

Към първичната преработка се числи и нарязването на билките на различни фракции, обезпрашаването и пакетирането за транспорт до следващото ниво на производство. При този вид преработка стойността на растителните суровини се увеличава с едва 1-5%. Това е най-често прилаганото в рамките на страната преработване.

Следващият етап на добавяне на стойност към ресурсите от лечебни растения е дълбочинната преработка. Тя представлява извличане на ценните вещества, съдържащи се в билките, така нареченото екстрахиране. Екстрахирането е процес, при който се извличат полезни вещества от растителния материал с помощта на разтворител и/или механичен процес. Съществуват множество методи за екстрахиране на полезните вещества от билките. Повече за тях можете да научите от публикуваните по-долу презентации, представени на обучението по технологии за извличане на биологично активни вещества, състояло се в гр. Ловеч, на 12 и 13 юни, 2015 г.

Ключът към успеха на всяка инициатива за преработка на билки и производство на продукти от тях е постигането на високо качество. Съществуват регулаторни изисквания към хигиената, съдържанието и процеса на производство на фитопродуктите, както и сертификати, доказващи тяхното спазване. Повече информация за това, както и за възможностите за производство, консервиране и пакетиране на крайни продукти от български билки ще намерите в следните презентации от обучението, състояло се от 24 до 26 септември, 2015 в град Троян.

multimedia„Как да получаваме повече приходи от билките като ги преработваме?“ – разгледайте едноименния мултимедиен продукт, за да разберете! В него ще намерите информация за първичната преработка на билките, тяхното качество, както и възможностите за дълбочинната им преработка, с цел влагане в продукти.

Този мултимедиен продукт е предназначен за предприемачи, които искат да произвеждат добри продукти от качествени билки. Съдържа полезна информация, илюстрирана със снимки и видеоклипове, както и речник на основните понятия.

Разгледайте мултимедийният продукт като последвате тази връзка.