Решение на КЗК

На 15.07.2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) постанови свое Решение относно съответствието на Закона за лечебните растения с правилата на конкуренцията. Производството е образувано по инициатива на КЗК, с решение от месец март тази година. Пълният текст на Решение № 592 на КЗК от 15.07.2015 г. можете да намерите в интернет страницата на КЗК тук.

В рамките на проучването и изясняване на фактическата обстановка, наред с въпросите отправени към МОСВ, МЗХ, МЗ, Националното сдружение на общините в България и Българска асоциация на билкарите и гъбарите, КЗК се обърна за становище и към Фондация „Информация и природозащита”. В решението на КЗК становището подготвено от Екипа на проекта е представено в резюме. Пълният му текст ще намерите тук.

Екипът на Проекта продължава да работи, заедно с Местната група за действие, за решаване на проблемите при опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, представени в становището към КЗК, като част от Застъпническата ни кампания.