За Фондацията

Мисията на Фондация “Информация и природозащита” е разработване и реализиране на конкретни проекти, свързани най-вече с природозащитни и обществени проблеми чрез информационни кампании, както и проекти в областта на опазването на околната среда и природозащитата.

herbvaluebg.org е най-сериозната платформа с информация, материали, съвети и успешни примери за устойчиво ползване на лечебните растения у нас. Целта на съществуването й е да подпомогне всяка от описаните по-долу целеви групи да създаде поминък, в основата на който са билките и с това да даде принос за опазването на диворастящите находища.

Цената на суровините от лечебни растения, приходите и печалбата от тях могат да се увеличат многократно като се развиват инициативи за добавяне на стойност, чрез преработка и производство на продукти от тях тук, в България. Така ще се създадат възможности за поминък и развитие на местната и национална икономика.

Загрижеността на местните общности за опазване на диворастящите находища ще нарасне, когато те започнат да получават ползи от тях. Това ще намали заплахите за естествените местообитания и ще подобри качеството на живот на хората.

Преди да създадем сайта herbvaluebg.org, в страната напълно липсваше надежден източник на подробна и полезна информация за правилата за събиране и възможностите за преработка, за развитие на поминък, основан на билките. Отсъстваше и всякакъв достъп до конкретни примери за успешен бизнес с билки, до познание за технологии за отглеждане на лечебни растения и тяхната преработка, до изискванията на пазара. Този сайт си постави за цел да запълни празнината и да спечели доверието на всички заинтересовани, за да им бъде полезен във всяко тяхно начинание с билки.

Финансовите и социалните ползи от богатството ни от лечебни растения за сега са нищожни, защото почти 90% от годишната ни реколта от билки се изнася в сурово състояние или просто е изсушена, което не носи почти никаква печалба за събирачите и билкозаготвителите у нас.

Това трябва да се промени! Това е нашата мисия. На този сайт ще намерите информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти и бизнес инициативи, и да подпомогнат развитието на цели райони в България.