За проекта

Районът на Априлци, Ловеч, Севлиево и Троян е един от най-богатите в страната, Европа и Света по ценни за фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост лечебни растения. Ето защо Проектът за устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) на Фондация „Информация и природозащита”, се реализира с финансовата помощ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, именно тук. Той ще разработи модел за създаване на поминък при опазване и щадящо природата ползване на билките.

Създават се:

  • Стандартен формат на раздел за управление и устойчиво ползване на ЛР към общински план за опазване на околната среда
  • Модел за регионална оценка на ресурсите от ЛР
  • Ресурсен информационен център, който да дава информация и съвети на всички заинтересовани
  • Демонстрационен пример за добавяне на стойност чрез производство на продукти от местни ресурси на ЛР.

Провеждаме и широка кампания за популяризиране на правилата и ползите от устойчивото ползване на лечебните растения на регионално и национално ниво.

В рамките на Проекта се провежда серия от работни срещи и обучения за устойчивото ползване на лечебните растения и развитието на поминък, базиран на тях.

Сформирана бе регионална Група за действие от представители на сдруженията и общностите от района, която събира информация и поддържа връзка с всички местни жители, заинтересовани от устойчивото ползване на билките. Правим преглед и предложения за усъвършенстване на Закона за лечебните растения и нормативните актове към него и ще организираме кампания, за промени в полза на опазването на ресурсите и развитието на местната икономика.

Събраната нформация, посланията, произведените материали и резултатите на проекта споделяме в тази интернет страница.