Познание

Тук ще намерите полезна информация и материали за устойчивото ползване на лечебните растения и ролята им в поминъка на местните общности в страната.

bulletsbulletsbullets

Мултимедиен диск „Как да получаваме повече приходи от билките като ги преработваме?“

В рамките на проекта е създаден втори мултимедиен продукт, посветен на преработката на билки. В него ще намерите информация за първичната преработка на билките, тяхното качество, както и възможностите за дълбочинната им преработка, с цел влагане в продукти, изисквания за стандартизиране.

Този мултимедиен продукт е предназначен за предприемачи, които искат да произвеждат добри продукти от качествени билки. Съдържа полезна информация, илюстрирана със снимки и видеоклипове, както и речник на основните понятия. Разгледайте мултимедийния продукт за преработка на билките тук.

bulletsbulletsbullets

Мултимедиен диск Лечебните растения на България

В рамките на проекта е създаден мултимедиен продукт за правилата за събиране, пренасяне и съхранение на билки в две части: 27 минутно филмче и справочна част, която позволява четене на текста и включва речник с понятия и снимки на 49 вида лечебни растения. Разгледайте целия мултимедиен продукт тук. Ако искате да видите само филмчето, можете да го направите тук.

bulletsbulletsbullets

Екстрахирането е процес, при който се извличат полезни вещества от растителния материал с помощта на разтворител и/или механичен процес. Съществуват множество методи за екстрахиране на полезните вещества от билките. Повече за тях можете да научите тук, където са публикувани презентации, представени на обучението по технологии за извличане на биологично активни вещества, състояло се в гр. Ловеч, на 12 и 13 юни, 2015 г.

bulletsbulletsbullets

Повече за изискванията и контрола на качеството на билките, системите за управление на безопасността на растителни продукти и сертифициране на продукцията можете да намерите тук в презентации от обучението, състояло се на 24 – 26 септември, 2015 г. в град Троян на тема “Производство и качествен контрол на естествени продукти – специфични подходи и изисквания”.

bulletsbulletsbullets

Доброто познаване на проблематиката за лечебните растения е основен фактор за тяхното опазване и устойчиво ползване за благото на обществото.

В рамките на проекта беше издирена и събрана в електронен формат, богата база от печатни публикации на български, английски и руски език, на различна тематика, свързана с лечебните растения. В нея ще намерите полезна информация за устойчивото ползване на лечебните растения и ролята им в поминъка на местните общности в страната, добрите практики и опит в опазването и устойчивото ползване на лечебните растения в различни страни по света, култивиране на лечебни растения и др. Публикациите са предназначени, както за специалисти, така и за широката общественост.

Пълен списък със заглавията, тематиката и електронния формат на публикациите можете на намерите тук. Желаещите да ползват избрана от тях публикация, могат да направят заявка тук.

bulletsbulletsbullets

Презентациите от проведения през месец февруари 2015 г. в Ловеч семинар за представяне на международната система от принципи и критерии за устойчиво и справедливо ползване и търговия с диворастящи лечебни растения можете да изтеглите оттук.

Списък с принципите и критериите на стандарта FairWild можете да изтеглите оттук.